ธุรกิจ

เรื่องย่อหนัง ASTRO BOY

เรื่องย่อหนัง ASTRO BOY ในโลกอนาคตของนครเมโทรสิตี้ เมืองฟ้าอมรบนฟ้า ดร.เท็นมะ นักวิทยาศาสตร์ผู้เฉลียวฉลาด ได้สร้างเจ้าหนูนิวเคลียร์ขึ้นมาเพื่อแทนที่ลูกชายที่เขาสูญเสียไป